Formål:

Formålet med at udarbejde en samværs-/ungdomspolitik i SøVK er at

1) Tilgodese og beskytte det enkelte barn under 15 år mod krænkelser og i værste fald seksuelt overgreb

2) Skabe nogle klare regler for hvordan man opfører sig i SøVK. 

Den egentlige ungdomspolitik:

 1. SøVK indhenter børneattester på ALLE trænere der har med ungdomsspillere at gøre.
 2. I forbindelse med ture eller udflugter i kortere eller længere varighed tilstræbes det at der mindst er to voksne med.
 3. Enhver form for fotografering i forbindelse med omklædning er ikke accepteret. Man går ikke ind i et lokale hvor det modsatte køn klæder om.
 4. Instruktører, trænere eller ledere inviterer ikke enkelte ungdomsspillere med sig hjem.
 5. Forældre opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre, end instruktørerne/trænerne gør, og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis et barn mistrives.
 6. Hvis en instruktør/træner føler at vedkommende er kommet i en situation, der kan misforstås af andre, opfordres vedkommende instruktør/træner til at kontakte en fra bestyrelsen, som vil føre samtalen til protokols ved førstkommende bestyrelsesmøde, så eventuelle “fejlagtige” misforståelser eller rygter ikke spredes.
 7. Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt.
 8. Bestyrelsen har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og at reagere hurtigt på dem i sammen arbejde med DGI da DGI har ekspertisen på dette område. 

Alkohol politik

Debatten omkring alkoholindtagelse og foreningsliv kan vække mange følelser hos alle parter i en forening med børne- og ungdomsarbejde. På dette område er det nogle gange det nemmeste at undlade at give holdninger til kende. Det bliver problemet imidlertid ikke mindre af, og derfor har vi i bestyrelsen valgt at have/vise en klar holdning på dette område. Holdningen udmøntes gennem nedenstående tre regler: 

 1. Det er tilladt, for personer der er fyldt 16 år, at drikke alkohol efter træning, på ture samt til klubbens arrangementer.
 2. Såfremt der er børn og unge under 16 år tilstede, skal indtagelsen ske under hensyntagen til disse.
 3. Det er ikke tilladt at drikke alkohol eller ryge tobak i forbindelse med konkurrencer eller anden sportslig aktivitet. 

Rygning

Generelt er det holdningen at rygning og sport ikke passer sammen. Skulle trangen dog alligevel være der, vil bestyrelsen gøre opmærksom på at rygning ikke længere er tilladt på offentlige steder. Det vil vi bede vores medlemmer respektere -både på hjemmebanen og på udebanerne. 

Bestyrelsen