SØVK's politik omkring offentliggørelse af billeder på vores hjemmeside tager udgangspunkt i Datatilsynets vejledning i offentliggørelse af billeder på Internettet.
I vejledningen skelnes mellem situationsbilleder og portrætbilleder.

Situationsbilleder
Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlige formål med billedet. Som udgangspunkt kan disse billeder offentliggøres uden samtykke.
Datatilsynet kommer med nogle eksempler på sådanne situationsbilleder:

  • gæster til en rockkoncert
  • legende børn i en skolegård
  • besøgende i en zoologisk have

I SØVK lægger vi derfor som udgangspunkt billeder fra vores træninger, kampe og andre aktiviteter ud på Internettet uden samtykke, så længe spillerne er i gang med en aktivitet.
Offentliggørelsen sker selvfølgelig under hensyntagen til billedernes karakter, så spillerne ikke føler sig udstillet, udnyttet eller krænket. Billederne vil således være harmløse. Skulle vi alligevel komme til at lægge et billede af dig eller dine børn på hjemmesiden, som du føler på nogen måder er krænkede eller lign. kontakt os da via hjemmesiden, og vi fjerner billedet hurtigst muligt.

Portrætbilleder
Portrætbilleder kræver som udgangspunkt samtykke før de må lægges på Internettet. Portrætbilleder betegnes som opstillede billeder af både enkelt personer (klassisk portrætbillede) og af hele grupper (fx holdbilleder). Så for at vi kan lægge portrætbilleder og gruppebilleder af holdene på nettet, beder vi om samtykke i forbindelse med indmeldelse. Vi vil gøre opmærksom på, at vi for disse portrætbilleder selvfølgelig respekterer et nej. Hvis du ikke ønsker billeder af dig selv eller dit barn på hjemmesiden, så send en mail til kasserer(a)sovk.dk.